jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology

Pharmacology of human and veterinary drugs, organic synthesis, drug synthesis, galenic pharmacy, development, preparation and control of drugs, drug delivery systems, ecotoxicity, human toxicology

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Erika Csekes PhD. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín Open Open
Ing. Matej Cvečko Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases Open Open
RNDr. Michaela Komáromyová Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén Open Open
PharmDr. Nikola Chomaničová Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro Open Open
PharmDr. Adriana Adamičková PhD. Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení Open Open
Mgr. Pavol Boďo Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations Open Open
Mgr. Bence Marczi Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá Open Open
Mgr. Michaela Harmošová Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky Open Open
Mgr. Alexandra Ballóová Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu Open Open
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Open Open
PharmDr. Mária Pecháčová Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy Open Open
PharmDr. Šárka Pospíšilová Antioxidant, antibacterial and anti-biofilm activity of new unnatural gallotannins Open Open
Ing. Martin Kalník Synthesis of 5-benzylswainsonines as selective inhibitors of GH38 α-mannosidases Open Open

1 / 1
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer