jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Open section

The section is intended for all participants whose contributions were not matched by any of the sections

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry Open Open
Bc. Anna Pasternáková Analýza vplyvu učiteľa na spokojnosť žiakov na hodinách biológie na základných a stredných školách v Prešovskom kraji Open Open
Mgr. Martina Kováčová Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom Open Open
Mgr. Veronika Niščáková Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály Open Open
Mgr Soňa Jaďuďová Disinfectant sensitivity of hospital related mycobiota Open Open
RNDr. Katarína Gavalierová Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries Open Open
Bc. Kristína Pulišová Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia Open Open
MUDr. Veronika Hanzelová Biomarkery bezpečného ukončenia hospitalizácie po gynekologických operáciach Open Open
Mgr. Martin Russin Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov Open Open
Mgr. Annamária Toporová Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach Open Open
MUDr. Jan Danko MILOS - nové možnosti v liečbe hernií Open Open
Bc. Simona Alcnauerová Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli Open Open

1 / 1
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer