jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics

Cellular and subcellular signaling and communication, metabolic pathways, dynamics, energetics and function of mitochondria, metabolic disorders, enzymology and kinetics, membrane processes, functions of organism, organs and organ systems, morphology

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
Ms Sonam Kapoor Mgr The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains Open Open
MDDr. Matúš Adamička Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu Open Open
Mgr. Paulína Káňovičová Paulína Káňovičová Príprava a charakterizácia kvasinkového modelu Barthovho syndrómu pgc1Δtaz1Δ Open Open
Mgr Emese Renczés PhD The role of estrogens in metabolic syndrome in aging rats Open Open
MVDr. Janka Pálešová Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie Open Open
RNDr. Mária Bačová PhD. Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii Open Open
Mgr. Eva Kocianová Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 Open Open
Mgr. Marko Morávek Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu Open Open
Mgr. Daniela Krajčiová Produkcia kyseliny punikovej v kvasinkách a jej vplyv na bunky Open Open
RNDr. Katarína Bimbová PhD. Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy Open Open
Mgr. Andrea Avuková Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie Open Open
Bc. Simona Petrovičová Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana Open Open
RNDr. Jana Matejová PhD. Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy Open Open
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Open Open
Mgr. Mária Bencúrová Narušenie homeostázy Ca2+ - regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca Open Open
MVDr. Terézia Lysíková Funkcia superoxiddizmutázy v prvej línii obrany organizmu proti oxidačnému stresu vznikajúcemu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Open Open
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Open Open

Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer