Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus?

Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus?

Year:
2021

Overall rating

Scientific work
100%
Design
96%
Discussion interaction
100%
UserScientific workDesignDiscussion interaction
Mgr. Simona Sovová100%100%100%
Alena Opálková Šišková100%80%100%
Mgr. Veronika Niščáková100%80%100%
Mgr. Alexandra Gubóová100%100%100%
Ing. Zuzana Oravcová100%100%100%
Bc. Lucia Dianová100%100%100%
Mgr. Ivana Šišoláková100%100%100%
RNDr. Kristína Krochtová100%100%100%
Bc. Denis Bažány100%100%100%
Bc. Daniela Máčalová100%100%100%
Pavol Cipa100%100%100%
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus?

Frederika Chovancová1 Ivana Šišoláková1 Jana Shepa 1 Renáta Oriňaková1
1Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
frederika.chovancova1@gmail.com

Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie spôsobené hyperglykémiou (zvýšená hladinou glukózy v krvi ≤ 7 mmol) v krvi pacienta. DM typu 1, je spôsobený poškodením β buniek endokrinného pankreasu, ktoré produkujú inzulín. DM typu 2 vzniká v dôsledku nedostatočnej produkcie inzulínu. Neskorá diagnostika ochorenia diabetes mellitus spôsobuje u pacientov množstvo patofyziologických zmien. Dochádza k systémovým ochoreniam akými sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie zraku alebo poškodenie nervového systému [1]. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje najmä sa vývoj elektrochemických senzor nakoľko sú časovo a finančne nenáročné a disponujú vhodnými analytickými parametrami.

Cieľom našej práce bolo elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných chitozánom, uhlíkovými nanotrubičkami pri dĺžke vylučovania (15s, 30s, 45s)  Zn nanočastíc na povrch elektród.  Z výsledkov meraní vyplýva, že elektróda s dĺžkou vylučovania 45s má najväčšiu aktívnu plochu a najvhodnejšie analytické parametre – limit detekcie (0,28 μM), lineárny rozsah ( 0,5 μM – 5 μM ) a citlivosť (0,087 mA/μM). Študovali sme aj vplyv interferentov, ktoré sa nachádzajú v krvi pacientov a nezaznamenali sme negatívny vplyv  na priebeh oxidácie inzulínu. Roztoky inzulínu boli pripravené vo fosfátovom tlmivom roztoku, ktorý simuluje fyziologické podmienky vhodným pH a prítomnosťou Cl- .

Thanks: 

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0095/21, APVV-PP-COVID-20-0036 a projektom Vyšehradského fondu číslo 22020140.

Sources: 

[1] K. C. McCowen and R. J. Smith, Diabetes Mellitus: Classification and Chemical Pathology, vol. 2–4. Elsevier Ltd., 2012.

Discussion

Dobrý deň, veľmi ma zaujala vaša práca. Rada by som sa opýtala či tie tlačené elektródy pripravujete ak áno, aký je prekurzor? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň prajem, veľmi pekne ďakujem za otázku. Uhlíková tlačená elektróda (SPCE) ako matrica je komerčne vyrábaná a pripravovaná metódou sieťotlače. Následne povrch takejto elektródy modifikujeme uvedeným postupom.