MILOS - nové možnosti v liečbe hernií

MILOS - nové možnosti v liečbe hernií

Section reference: 
Year:
2021

Overall rating

Scientific work
100%
Design
100%
Discussion interaction
100%
UserScientific workDesignDiscussion interaction
doc.MUDr. Katarína Holečková PhD100%100%-
RNDr. Zora Krivošíková PhD.100%100%-
Bc. Daniela Máčalová100%100%-
MUDr. Natália Babincová100%100%100%
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

MILOS - nové možnosti v liečbe hernií

Jan Danko1
1KH Kittsee, Kittsee, Rakusko
jan.danko.jr@gmail.com

Aktuálne je liečba hernií v linea alba možná nespočetným množstvom metód, počínajúc od Spitzy plastiky, cez PUMP, Ramirezovej techniky, IPOM, Rives-Stoppa...

MILOS (Mini or less open sublay operation) ponúka kombináciu benefitov IPOM-u a otvorenej sublay operácie, t.j. miniinvazívny prístup a zároveň implantáciu sieťky s dostatočným a tým pádom aj bezpečným presahom. A to všetko pri dobrom rozhľade počas celej operácie.

Celý výkon prebieha trans herniárne, bez potreby otvorenia peritonea. Pri vytvorení priestoru veľkého aspoň 8 cm je možné operáciu konvertovať na „extraperitoneal gas endoscopy“. Obrovským benefitom je aj možnosť sanácie rektus diastázy bez dodatočného zväčšovania incízie.

Autor prezentuje svoje skúsenosti ako aj možné zlyhania metódy.

Thanks: 
Sources: 

Heartsill, L. et al. (2005) ‘Open Rives-Stoppa ventral hernia repair made simple and successful but not for everyone’, Hernia, 9(2), pp. 162–166.
Köhler, G. (2019) ‘Neue laparoendoskopische und minimal-invasive extraperitoneale Netzaugmentationstechniken in der Ventralhernienchirurgie’, Der Chirurg, 90(10), pp. 838–844.
Le Huu Nho, R. et al. (2012) ‘Incidence and prevention of ventral incisional hernia’, Journal of Visceral Surgery, 149(5), pp. e3–e14.
Radu, V. G. (2019) ‘Retromuscular Approach in Ventral Hernia Repair - Endoscopic Rives-Stoppa Procedure’, Chirurgia, 114(1), p. 109.
Reinpold, W. et al. (2019) ‘Mini- or Less-open Sublay Operation (MILOS): A New Minimally Invasive Technique for the Extraperitoneal Mesh Repair of Incisional Hernias’, Annals of Surgery, 269(4), pp. 748–755.
Stoppa, R. E. (1989) ‘The treatment of complicated groin and incisional hernias’, World Journal of Surgery, 13(5), pp. 545–554.
 

Discussion