Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia

DIPLOMY