RNDr. Jana Janočková PhD.

User profile
RNDr. Jana Janočková PhD.

User type:
Passive

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
LF-UPJŠ, Združená tkanivová banka
Address:
Tr. SNP 1,
04012, Košice
Slovakia

Articles

Interakcie DNA s novými oxímovými derivátmi

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2013
99%
Article rating

Analýza väzbových vlastností mono- a bistakrínových derivátov s DNA a ich vplyv na topoizomerázovú aktivitu

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2012
97%
Article rating