PharmDr. Štefan Husár PhD.

User profile
PharmDr. Štefan Husár PhD.

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Laboratorios LEÓN FARMA
Address:
Calle La Valina,
24008, León
Spain

Articles

Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2020
100%
Article rating

Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2018
82%
Article rating

Vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužívaniu opioidných analgetík

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
100%
Article rating

Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2016
100%
Article rating
100%
Article rating