RNDr. Veronika Benetinová PhD.

User profile
RNDr. Veronika Benetinová PhD.

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Address:
Trieda SNP 1,
04066, Košice
Slovakia

Articles

Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
2021
100%
Article rating

Index telesnej hmotnosti ako kofaktor rozvoja jednotnej choroby dýchacích ciest

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2017
100%
Article rating