Mgr. Miriama Juhosová

User profile
Mgr. Miriama Juhosová

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
Address:
Mickiewiczova 13,
813 69, Bratislava
Slovakia

Articles

Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Article rating