Mgr. Anton Bujňák

User profile
Mgr. Anton Bujňák

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Prešovská univerzita v Prešove
Address:
17. novembra,
080 78, Prešov
Slovakia

Articles

99%
Article rating

Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Article rating