PharmDr. Kamila Chomaničová

User profile
PharmDr. Kamila Chomaničová

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Address:
Odbojárov 10,
83232, Bratislava
Slovakia

Articles

100%
Article rating

Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2019
49%
Article rating