Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.

User profile
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.

User type:
Moderator, Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
CEM ÚEFT SAV, v.v.i. = Centrum experimentálnej medicíny, org. zložka: Ústav experiementálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, v.v.i.
Address:
Dúbravská cesta 9,
841 03, Bratislava
Slovakia