RNDr. Magdaléna Májeková PhD.

User profile
RNDr. Magdaléna Májeková PhD.

User type:
Passive

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Centrum experimentálnej. medicíny SAV
Address:
CEM SAS, Dubravska cesta 9,
84104, Bratislava
Slovakia