Bc. Simona Petrovičová

User profile
Bc. Simona Petrovičová

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Address:
Šrobárová 2,
041 54, Košice
Slovakia

Articles

Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
98%
Article rating