Medzi každoročné projekty OZ Preveda patrí Prvá Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov, ktorej vyvrcholením je odborný seminár, usporiadaný pri príležitosti slávnostného ukončenia konferencie, spojený s udelením cien víťazom samotnej Interaktívnej konferencie.

Bližšie info o priebehu a realizácii vedeckej konferencie nájdete TU.

Občianske združenie Preveda, v zmysle svojich stanov usporadúva na Slovensku ojedinelým a inovatívnym spôsobom konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied (Biotechnológia a potravinárska technológia, Biochémia a molekulová biológia, Analytická chémia, Organická, farmaceutická chémia a liečivá, Environmentalistika).

Samotný projekt je skompletizovaný, avšak bez sponzorskej pomoci je jeho realizácia neuskutočniteľná.
Kvalifikovaní garanti hodnotia projekt ako vysoko prospešný a smerujúci k zvýšeniu povedomia vedy na Slovensku ako i prepojeniu výskumu s výrobnou praxou.


V rámci projektu každoročne oslovujeme potenciálnych prispievateľov - študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov v počte približne 700-800.
Jednotlivým sponzorom ponúkame prezentovanie sa pred nami oslovenou primárnou ako aj sekundárnou cieľovou skupinou formou bezplatnej reklamy na našom webovom rozhraní vo forme loga s odkazom na príslušnú web stránku počas celej doby realizácie konferencie, ako aj možnosť umiestnenia loga v zborníku abstraktov. Ďalšou možnosťou je umiestnie loga na zadnej strane letákov, ktoré budú rozdávané za účelom propagácie projektu. Okrem iného ponúkame za Váš sponzoring priestor na prezentáciu Vašej firmy na záverečnom udeľovaní cien.

V prípade záujmu o generálne resp. mediálne sponzorstvo by sme podmienky dohodli osobne.

Veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce.
 

Ak si myslíte, že je táto sféra predmetom Vášho záujmu a radi by ste naše aktivity podporili, prípadne nám poslali Vaše postrehy, pripomienky, dajte nám vedieť a my Vás radi bližšie oboznámime s naším zámerom. Náš e-mail: konferencia.preveda@gmail.com

Radi príjmeme aj ďalšie Vaše návrhy a výzvy na projekty a možné spolupráce, ktoré by ste prostredníctvom nás radi zrealizovali.

 

Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ