Občianske združenie  PREVEDA

Občianske združenie PREVEDA zniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme a v čo najväčšej miere prispieť k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne s Vami sa pokúsili ich riešiť. Vieme, že táto cesta nie je jednoduchá a často nekonečna. Snahou nás všetkých je však prejaviť úsilie a aktivity, ktoré budú smerovať k Vašej i našej spokojnosti.

Radi by sme Vám napomohli v realizácii Vašich plánov, lebo Vaše plány sú našou prioritou. Budeme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Naše aktivity budú smerovať prevažne do regiónov, ktoré s istotou našu pomoc očakávajú. Máme snahu skvalitniť život v tých častiach Slovenska, kde sa akoby zastavil čas, kde modernizácia a kvalita života dostali červenú. Pokúsime sa orientovať naše aktivity na sociálne slabšie skupiny, aby sme uľahčili ich začlenenie do spoločnosti. Máme skúsenosti v oblasti kultúry, ktoré radi využijeme k  zachovaniu pôvodných ľudových tradícií a tvorivosti.

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ