Absolútny dusík a fosfor v Bratislavských a Seneckých jazerách – eutrofizácia a možné zdravotné riziká

Absolútny dusík a fosfor v Bratislavských a Seneckých jazerách – eutrofizácia a možné zdravotné riziká

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca: 
0
55%
Prevedenie (dizajn): 
0
60%
Diskusná interakcia: 
0
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.40%40%100%
Ing. Pavol Farkaš PhD.80%100%100%
ISBN: 978-80-972360-8-3

Absolútny dusík a fosfor v Bratislavských a Seneckých jazerách – eutrofizácia a možné zdravotné riziká

Martina Piatriková1 Miroslav Horváth2 Petra Janíčková2
1Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Špitálska 24, Bratislava 813 72
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava 820 09
piatrikova.t@gmail.com

Dusík a fosfor patria medzi najdôležitejšie biogénne prvky, bez ktorých by na Zemi neexistoval život v podobe, v akej ho poznáme. Sú súčasťou všetkých biochemických procesov a každého živého organizmu. Vo voľnej prírode sú súčasťou nutrientov, ktoré sa migráciou dostávajú aj do vodných zdrojov, kde môžu aktívne meniť jej trofiu. Zvyšovanie koncentrácie týchto nutrientov potom vedie k eutrofizácii, ktorá je síce prirodzená a ľudská činnosť ju aj prirodzene zvyšuje, no je zároveň zodpovedná za zhoršený stav vodných tokov pre ľudské potreby, najmä z hľadiska rekreácie a aktívneho oddychu pri týchto vodných zdrojoch. V dôsledku eutrofizácie totiž dochádza k postupnému rastu kolónií autotrofných mikroorganizmov, najmä siníc, rias či rôznych vodných kvetov, vďaka čomu sa zhoršuje kvalita vôd a narušuje sa biologická rovnováha.

Táto práca je zameraná na monitoring dusíka a fosforu v absolútnych množstvách v úžitkových vodách, akými sú jazerá, ktoré každoročne navštívi mnoho tisíc rekreantov. V pravidelných časových intervaloch je teda nevyhnutné sledovať kvalitu týchto vodných plôch a ich (ne)závadnosť pre ľudské činnosti.

Diskusia

Dobrý deň, veľmi prospešná činnosť. Ďakujem, že bdiete nad kvalitou vôd a monitorujete koncentrácie dusíka a fosforu. Ako laik sa chcem spýtať aké iné ďalšie parametre resp. metódy používajú pracovníci RÚVZ na hodnotenie stavu povrchových vôd. Vopred ďakujem za odpoveď, veľa úspechov do ďalšej práce, ZB

Dobrý deň. Ďalšie ukazovatele, ktoré sa sledujú sú farba, zákal, obsah kyslíka (chemická spotreba kyslíka), zápach, dusitany a amóniové soli a mikrobiológia. Ďakujeme za otázku.