Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu

Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
96%
Prevedenie (dizajn)
96%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc. Daniela Máčalová100%100%100%
Mgr. Patrícia Krivosudská100%100%100%
PharmDr. Kamila Chomaničová100%100%100%
PharmDr. Nikola Chomaničová100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu

Matúš Adamička1 Adriana Adamičková2 Ľuboš Danišovič1 Andrea Gažová3 Ján Kyselovič2
1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
2Jednotka klinického výskumu. V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
3Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
a.samakova@azet.sk

Statíny, inhibítory 3-hydroxy 3-metylglutaryl koenzým A reduktázy, sú liečivá požívané v terapii hypercholesterolémie a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Ich základným terapeutickým cieľom je znižovanie syntézy cholesterolu v pečeňových bunkách, okrem toho však klinické štúdie jednoznačne preukazujú aj ďalšie benefitné účinky statínov na kardiovaskulárny systém, ktoré sú nezávislé od modulujúcich vlastností v lipidoch. K pleiotropným účinkom zaraďujeme zlepšenie funkcie endotelu, inhibíciu tvorby trombov, inhibíciu proliferácie buniek hladkej svaloviny a agregácie doštičiek, či ich cytoprotektívny účinok.

Cieľom našej práce bolo preskúmať pôsobenie statínov na zmeny charakteristík populácie humánnych mezenchýmových kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy a vzájomne ich porovnať.

V našej práci sme použili viaceré molekulárno-biologické metódy pre analýzu vlastností humánnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene (BM-MSC) a zo zubnej pulpy (DPSC). Pomocou metódy prietokovej cytometrie sme analyzovali základnú charakteristiku, ako početnosť a viabilitu buniek a rovnako aj expresiu vybraných fenotypových povrchových markerov (CD70, CD90, CD105, CD14, CD20, CD34, CD45) pred a po farmakologickom ovplyvnení atorvastatínom. Imunofluorescenčným farbením vimentínu, markera mezenchýmového pôvodu, a jadier sme porovnali získané bunkové kultúry kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy.

Naše výsledky preukázali, že atorvastatín v in vitro podmienkach nemá vplyv na charakteristiku a fenotyp humánnych mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene a zubnej pulpy.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.

Zdroje: 

Diskusia

Dobry den, zaujala ma Vasa praca, avsak vysledky neboli signifikatne, ani pri podani tak presvedcivej latky akou je Atorvastatin. Mohlo to by sposobene nevhodne zvolenou nizkou davkou resp. ako si to vysvetlujete, ake mechanizmy ucinku bezia na pozadi? Planujete na vasom zavedenom biologickom modeli humánnych mezenchýmových kmeňových buniek otestovat inu latku, pripadne inu skupinu látok. Vopred dakujem za odpoved, ZB

Ďakujem za podnetné otázky k mojej práci. Hodnotil som zmeny charakteristiky a fenotypu mezenchýmových kmeňových buniek z rôznych zdrojov po ovplyvnení atorvastatínom, kde som preukázal, že toto liečivo v štandardne používanej koncentrácii na in vitro modeloch mezenchýmových kmeňových buniek nemal vplyv na sledované charakteristiky. Zistené výsledky nám podávajú základnú informáciu o atorvastatínovom pôsobení a teda, že nemení fenotyp sledovaných buniek v našich podmienkach a preto sa budeme ďalej venovať hlbšej analýze molekulárneho pôsobenia atorvastatínu v populácii mezenchýmových kmeňových buniek.

Dakujem za odpoved, zelam vela sil do dalsej prace... S pozdravom, ZB

Ďakujem veľmi pekne.