Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika

Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
87%
Prevedenie (dizajn)
80%
Diskusná interakcia
80%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Mária Baňasová PhD.100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.60%40%60%
Bc. Kristína Macáková100%100%-
ISBN: 978-80-972360-2-1

Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika

Štefan Husár1,2 Beáta Vladovičová1 Miroslava Sýkorová2 Katarína Rumlová2
1Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, SR
2Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie
husar.stefan26@gmail.com

Príspevok sa zaoberá vývojom a hodnotením pevnej liekovej formy s obsahom modelového liečiva tramadoliumchlorid, ktorá bude odolná voči zneužívaniu na iné ako medicínske účely ("abuse resistant") a zároveň odolná voči pôsobeniu alkoholu ("alcohol resistant"). Práca sa orientuje na ovplyvnenie farmakokinetiky liečiv zabudovaním fyzikálnych (gélových) bariér do vyvíjaných formulácií. Vývojové šarže tabliet s obsahom 20,0 mg tramadoliumchloridu, ktorý zaraďujeme do skupiny syntetických opiátov, sa pripravili vo veľkosti 100 jednotiek technológiou priameho lisovania. Hodnotilo sa uvoľňovanie liečiva z pripravených formulácií pri hodnote pH 1,2; najpomalšia disolúcia bola zaznamenaná v prípade formulácie F5 s obsahom xerogélu na báze arabskej gumy. Ďalej sa na vybraných vzorkách testovala alkoholová rezistencia a porovnávalo sa uvoľňovanie tramadoliumchloridu v prítomnosti 20% a 40% alkoholu oproti médiu bez prídavku etanolu. Všetky pripravené formulácie vyhoveli testu, nakoľko ani v jednom prípade nebol rozdiel v množstve uvoľneného liečiva viac ako 30% v porovnaní s nealkoholickým médiom.

Poďakovanie: 

Dosiahnuté výsledky vznikli v rámci riešenia projektu „Výskum a vývoj farmaceuticky účinných látok stereoselektívnymi postupmi vrátane vývoja konečných liekových foriem“, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zdroje: 

Diskusia

Mozete, prosim Vas, mohli by ste nam priblizit a blizsie charakterizovat latku tramadoliumchlorid, ake su jej terapeuticke indikacie, kontraindikacie, pripadne liekove interakcie a neziaduce ucinky. Dakujem, ZB

Dobrý deň,

ďakujem za otázku: tramadol HCl je centrálne pôsobiace opiátové analgetikum, ktoré okrem neselektívneho pôsobenia na opioidné receptory pôsobí aj inhibíciou spätného vychytávania noradrenalínu a zvyšuje uvoľňovanie serotonínu. Pôsobí na stredne silné až silné bolesti, na rozdiel od morfínu nespôsobujú analgetické dávky tramadolu nežiadúci útlm dychového centra a nespomaľuje gastrointestinálnu motilitu. Na druhej strane, jeho účinnosť je iba približne 1/6 až 1/10 účinnosti morfínu. najčastejšími nežiadúcimi účinkami po podaní sú nevoľnosť a závrat, bolesti hlavy, otupenosť...Užívanie tramadolu, podobne ako u štandardných opiátoch, môže vyvolať psychickú a fyzickú závislosť na euforickom účinku, ktorý môže byť vystupňovaný pri súbežnom požívaní alkoholu. Preto sa moja práca venuje tzv. abuse rezistentným vlastnostiam a zabudovaním fyzikálnej bariéry do finálnej liekovej formy, ktorá by toto zneužívanie obmedzilo. Veľmi nebezpečná je interakcia tramadolu s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) a súbežné podávanie iných liekov tlmiacich CNS vrátane alkoholu = potenciácia účinku a vystupňovanie vyššie zmienených NÚ.

Dobry den p. Husar,

mozete napisat nieco podrobnejsie o latkach F1 az F5, v com sa lisia, ci sa uz niekde pouzivaju a pod.

Dakujem, PF

Dobrý deň,
Experimentálne formulácie F1 až F5 sú tuhé liekové formy-tablety, ktoré v zložení obsahujú mikrokryštalickú celulózu a laktózu monohydrát ako plnivá a stearan horečnatý ako lubrikant. Jednotlivé vzorky sa líšia typom gélotvorných polymérov s rôznymi fyz-chem vlastnosťami na báze arabskej gumy, beta-glukánu, PEO, HPMC a carragenanu. Testoval sa vplyv prítomnosti týchto polymérov na abuse a alkoholovú rezistenciu liekovej formy pričom najlepšie výsledky (najpomalšie uvoľňovanie v alkohole) bolo zaznamenané v prípade tabliet F5 s obsahom polyméru na báze arabskej gumy. Všetky formulácie F1 až F5 sú v počiatočnej fáze lab vývoja a podľa patentového screeningu podobné zloženia komercionalizované zatiaľ nie sú.
S pozdravom
ŠH