Výskyt vývojových anomálií štítnej žľazy: prospektívna kadaverická štúdia

Výskyt vývojových anomálií štítnej žľazy: prospektívna kadaverická štúdia

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
75%
Prevedenie (dizajn)
75%
Diskusná interakcia
67%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Marek Samec100%100%100%
Mgr. Klaudia Híveš Holečková100%100%-

Výskyt vývojových anomálií štítnej žľazy: prospektívna kadaverická štúdia

Iryna Zavhorodnia1 , Gabriela Hešková1 , Ľubomír Straka2 , Desanka Výbohová1
1 Ústav anatómie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
2 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
iryna.zavhor@gmail.com

Úvod: Štítna žľaza, vzhľadom na jej embryonálny vývoj, často podlieha rôznym morfologickým variáciám. Diverticulum štítnej žľazy vzniká medzi prvým a druhým faryngeálnym oblúkom, zostupuje smerom ku cartilago cricoidea a cartilagines tracheales cez ductus thyroglossus. V 6. týždni embryonálneho vývoja ductus thyroglossus začína obliterovať. Porucha obliterácie môže viesť k diferenciácii distálnej časti ductus thyroglossus na lobus pyramidalis (LP), pričom kraniálna časť sa môže zmeniť na fibromuskulárny zvyšok – levator glandulae thyroideae (LGT).

Materiál a metódy: Štúdia bola vykonaná na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. V priebehu troch mesiacov, od Januára 2024 do Marca 2024, bolo vypitvaných 86 nezabalzamovaných, nezmrazených mŕtvych tiel (66 mužských a 20 ženských) s priemerným vekom (55 ±17) rokov, priemernou výškou (173.9 ±11.2) cm, priemernou hmotnosťou (79.3 ±18.8) kg s cieľom stanovenia výskytu LP a LGT, ako aj sledovania ich morfologických charakteristík. Zaznamenané anatomické štruktúry boli hodnotené podľa vypracovaných inklúznych a exklúznych kritérií.

Výsledky: Celkový výskyt vývojových anomálií štítnej žľazy bol zistený u 63.95 % (55/86) kadaverov. LP bol pozorovaný v 59.3 % prípadov, častejšie sa vyskytoval u mužov (60.61 %), ako u žien (55 %). LP bol častejšie lokalizovaný na ľavej strane (50.98 %), zriedkavejšie na pravej strane (39.22 %) a v strednej rovine (7.84 %). V 1 prípade sme pozorovali bilaterálny LP. Junkčný LP sa vyskytoval v 58.82 %, istmálny LP v 27.45 %, zatiaľ čo lobárny LP bol zaznamenaný iba v 13.73 %. LP dosahovali priemernú výšku (23.81 ± 9.95) mm, šírku (13.13 ± 5.16) mm, a plochu (320.16 ±203.64) mm2. Pomer strán výšky k šírke LP 1.3 : 1 bol pozorovaný u 13.73 % kadaverov. Iné pomery LP v rozmedzí 1.1 : 1 do 1 : 1.6 sa vyskytovali zriedkavejšie. Prítomnosť LGT sme zaznamenali u 47.67 % kadaverov. LGT častejšie sa vyskytoval u mužov (48.48 %), než u žien (45 %). LGT sa lokalizoval na ľavej strane u 53.66 % kadaverov, na pravej strane u 31.71 % kadaverov, a v strednej rovine u 14.63 % kadaverov. Makroskopické hodnotenie ukázalo častejší výskyt fibróznych LGT (65.85 %). Muskulárne LGT sme pozorovali zriedkavejšie (26.83 %). Najfrekventovanejším typom LGT bol hyopyramidálny typ, pozorovaný u 70.73 % kadaverov.

Záver: Poznatky získané z tejto štúdie môžu byť aplikované najmä v chirurgickej oblasti na zníženie rizika peroperačných a pooperačných komplikácií pri chirurgických zákrokoch na štítnej žľaze, ako aj pri diagnostických postupoch a zobrazovacích vyšetreniach.

Zdroje: 

Braun EM, Windisch G, Wolf G et al. The pyramidal lobe: clinical anatomy and its importance in thyroid surgery. Surg Radiol Anat. 2007 Feb;29(1):21-7. doi: 10.1007/s00276-006-0165-1. Epub 2006 Dec 5. PMID: 17146601.

Mansberger Jr, A. R., & Wei, J. P. Surgical embryology and anatomy of the thyroid and parathyroid glands. Surgical Clinics of North America 1993; 73(4), 727-746, doi: https://doi.org/10.1016/S0039-6109(16)46082-2

Diskusia

Pekna studia, gratulujem, mozem vas poprosit ake su statistiky ochoreni vzhladom na vek, pripadne pohlavie? Je potrebna po chirurgickom zakroku zvacsa dalsia liecba? Dakujem za odpovede a prajem vela uspechov.