Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu

Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
PharmDr. Miroslava Špaglová100%100%100%
PharmDr. Lenka Starýchová100%100%100%
PharmDr. Mária Čuchorová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-0-7

Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu

Štefan Husár1,2 Beáta Vladovičová1 Miroslava Sýkorová2
1Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec, SR
2Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie
husar.stefan26@gmail.com

Predložená práca sa zaoberá vývojom hydrofóbnej matricovej tablety s predĺženým uvoľňovaním ľahko rozpustného liečiva pramipexolu hydrochloridu. Ako polymér riadiaci uvoľňovanie liečiva z vybraných prototypov bol použitý nový excipient Kollidon SR (zmes 80% polyvinylacetátu a 20% polyvinylpyrolidónu). Testovali sa 3 rôzne koncentrácie polyméru s cieľom dosiahnúť stabilné a pH nezávislé uvoľňovanie pramipexolu 0,26 mg po dobu 24 hodín, vzorky boli pripravené vlhkou granuláciou a lisovaním matricových tabliet.Uvoľňovanie liečiva bolo sledované v disolučných médiách s hodnotami pH od 1,2 až po 6,8 a porovnávané s referenčnými prípravkami na báze hydrofilnej matrice s pH závislým uvoľňovaním pramipexolu. Požadovaný liberačný profil nízkodávkového liečiva bol dosiahnutý použitím 69 % (w/w) Kollidon SR vo všetkých médiách, vzhľadom na nízku hodnotu Tg polyvinylacetátu (≈35°C) bolo potrebné stabilizovať disolučný profil požitím dodatočného curingu 60°C po dobu 8 hodín. Testoval sa vplyv hydrodynamiky a iónovej sily na uvoľňovanie liečiva z vybraného prototypu, v prípade hydrofóbného matricového systému s Kollidon SR nebol preukázaný vplyv ani jedného parametra na disolučný profil pramipexolu.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

Diskusia