Diplomy

Diplomy

Občianske združenie PREVEDA a spoločnosť LABO - SK udeľuje cenu Prevedy za najlepšie príspevky:

Mgr. Božena Omasta a Mgr. Oľga Parmar

 

Občianske združenie PREVEDA ďalej udeľuje diplomy za vynikajúce príspevky:

Základná a klinická medicína

MUDr. Janovi Dankovi, MUDr. Kataríne Krivošíkovej a Ing. Gabriele Sobolovej

Biochémia

Mgr. Simone Sovovej

Biológia

RNDr. Kataríne Kiss Bimbovej, PhD., Mgr. Slavomíre Gulovej, Mgr. Viere Jerigovej, Ing. Barbore Puzderovej a Mgr. Márii Rynikovej

Biofyzika

Mgr. Jánovi Ivančíkovi a Bc. Petrovi Némethovi

Farmakológia a toxikológia

Ing. Michaele Bolebruchovej a PharmDr. Zuzane Michalovej, PhD.

Chémia

Ing. Márii Gurskej, Mgr. Lei Hegedűsovej, M.Sc. Janaki Devi Somasundaram a Ing. Kristíne Waczulíkovej

Environmentalistika

Mgr. Lukášovi Ihnacikovi a M.Sc. Małgorzata Zajączkowska

Biotechnológie

RNDr. Zuzane Demčišákovej

Otvorená sekcia

Mgr. Adamovi Bronišovi

DIPLOMY

-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku