Ekológia a environmentalistika

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo

Príspevky

55%
Hodnotenie príspevku