jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov


Prejsť do diskusie

Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov

Veronika Pinková Gajdošová 1 Lenka Lorencová 1 Ján Tkáč 1

1Chemický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
gajdosova30@gmail.com

Nový 2D nanomateriál MXén, objavený v roku 2011 [1] bol implementovaný do mnohých aplikácií kvôli adsorpčnej schopnosti, hydrofilnosti, veľkej ploche a vysokej povrchovej reaktivite. Mxén tvoria prechodné kovy karbidov, nitridov alebo karbonitridov so štruktúrnym vzorcom Mn+1AXn (n = 1, 2, 3) ktoré sú následne pripravované leptaním A fázy.

Na úspešný vývoj citlivých a selektívnych afinitných elektrochemických biosenzorov je potrebné venovať pozornosť medzifázovej modifikácii MXénu. Povrchovú modifikáciu je možné vykonať na báze aryldiazóniových solí [2]. Na MXén Ti3C2Tx sme aplikovali  aryldiazóniové  deriváty nesúce sulfo (SB) alebo karboxy (CB) betaínovú skupinu.

Kinetiku aktivácie vrstiev SB a CB na Mxéne sme sledovali pomocou elektrochemických metód, meraním kontaktného uhla a hmotnostnou spektrometriou. Potvrdili sme rozdiely medzifázových vlastností Mxénu modifikovaného SB a CB betaínmi.

Úpravou pomeru SB/CB v roztoku počas elektrochemického merania je možné efektívne ovplyvniť redoxné správanie na povrchu modifikovaného MXénu. Tieto experimenty potvrdili že modifikáciu MXénu betaínmi možno aplikovať pri konštrukcii funkčných afinitných elektrochemických biosenzorov.

Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu 17-0300.
[1] M. Naguib, M. Kurtoglu, V. Presser, et al., Adv. Mater. 2011, 23, 4248.
[2] C. Cao, Y. Zhang, C. Jiang, et al. ACS Appl. Mater. Interf. 2017, 9, p. 5031-5049.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Aplikovateľnosť vo vašom výskume 17.05.2021 12:27
Zdravím.
Aká bude následná práca s modifikovanými MXénmi? Máte predstavu o tom, kde konkrétne (sledovanie procesu, konkrétneho analytu) ju vo vašom výskume aplikujete?
Vďaka za odp...
Zobraziť celý komentár
Re: Aplikovateľnosť vo vašom výskume 19.05.2021 09:44
Dobrý deň prajem,
ďakujem pekne za otázku. Po zistení procesu spontánneho naviazania CB a SB na Mxén by sme radi aplikovali tieto poznatky pri konštrukcii afinitného biosenzora v ktorom použi...
Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ