jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu

Tomáš Németh 1 Adriána Dusíková 1 Terézia Czödörová 2 Lea Lukáčová 2 Ján Krahulec 2

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,, Bratislava, Slovensko
2Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko
tomas.nemeth@henkel.com

Produkcia rekombinantných proteínov v E. coli má okrem známych výhod aj niekoľko pomerne výrazných limitácii. Hlavné obmedzenie takejto produkcie nastáva, ak je cieľom vyprodukovať proteín, ktorý je pre bunku toxický. Takýto proces v kombinácii so zvýšenou expresiou daného génu, často vedie k bunkovej smrti alebo má veľmi negatívny vplyv na bunkovú fyziológiu. Samotná toxicita často nemusí spočívať v proteíne, ale v samotnej génovej sekvencii. Príkladom takejto toxicity je, keď sa v sekvencii daného génu nachádza určité väzbové miesto, ktoré viaže proteín esenciálny pre život bunky. Možným riešením týchto problémov je prísna kontrola počtu kópii expresného plazmidu, čím sa zabezpečí, že proteín alebo sekvencia sú v bunke prítomné v koncentrácii, pri ktorej to pre fyziológiu bunky nie je zaťažujúce. Našim cieľom bolo vytvoriť plazmidové konštrukty na báze F plazmidu a prvkov jeho replikónu, ktoré budú slúžiť ako základ pre tvorbu expresného systému s prísnou reguláciou počtu kópií plazmidu na bunku.

Táto práca vznikla vďaka projektom APVV-17-0149 a PP-COVID-20-0019.
[1]  Gopal, G.J., Kumar, A. (2013) Strategies for the Production of Recombinant Protein in Escherichia coli . Protein J 32, 419–425.
[2]  Saïda, F. (2007). Overview on the Expression of Toxic Gene Products in Escherichia coli . Current Protocols in Protein Science, 50(1), 5.19.1–5.19.13.
[3]  Saida, F., Uzan, M., Odaert, B., & Bontems, F. (2006). Expression of highly toxic genes in E. coli: special strategies and genetic tools. Current Protein and Peptide Science, 7(1), 47-56.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ