jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn


Prejsť do diskusie

Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn

Pavol Cipa 1 Renáta Oriňáková 1 Ivana Šišoláková 1 Radka Gorejová 1

1Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
pavol.cipa@gmail.com

Cieľom tejto práce je príprava rozložiteľných kovových biomateriálov na báze železa a zinku modifikáciou kovových práškov. Biomateriály nachádzajú svoje uplatnenie v aplikáciách každodenného života, napríklad aj v podobe implantátov. Našim cieľom je pripraviť biomateriál vyznačujúci sa postupnou koróziou v organizme, čím by sa eliminovala nevyhnutnosť ďalšieho chirurgického zákroku pri  jeho odstránení.

Praktická časť práce je zameraná na modifikáciu komerčného Fe prášku vrstvou Zn bezprúdovým vylučovaním z roztoku heptahydrátu síranu zinočnatého. Keďže je známe, že Zn koroduje rýchlejšie ako Fe, modifikáciou Fe prášku pomocou Zn je snahou pripraviť biomateriál so želanou rýchlosťou korózie, ktorá bude vyššia ako v prípade čistého Fe. Z pripraveného prášku boli zhotovené výlisky, ktorých rýchlosť degradácie bola porovnávaná s výliskami z čistého Fe a Zn. Všetky merania prebiehali v Hanksovom roztoku, ktorý svojim zložením simuluje prostredie telesných tekutín. Po vykonaní elektrochemických meraní    a ich vyhodnotení bolo možné pozorovať, že výlisky pripravené zo železa a modifikovaného Fe-Zn prášku vykazujú podobný degradačný priebeh. V nami pripravenom Fe-Zn prášku je 99,8 hm.% Fe a 0,2 hm.% Zn, čo potvrdila analýza jeho zloženia metódou energiovo-disperznej spektroskopie (EDX) a atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS). Výsledky preukázali, že najrýchlejšie koroduje čistý zinok. Výlisky pripravené z čistého železa a Fe-Zn prášku korodujú porovnateľnou rýchlosťou. Z toho možno usúdiť, že pre želané zrýchlenie korózie čistého Fe je potrebné ďalšie štúdium a optimalizácia podmienok prípravy modifikovaného Fe-Zn prášku s vyšším obsahom Zn.

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 1/0095/21, interným grantovým systémom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (vvgs-pf-2021-1773) a projektom Vyšehradského fondu číslo 22020140.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Martin Nosko
Pasívny
xxx 27.05.2021 12:49
Pozdravujem Vas, velmi zaujimva praca. Obdobny vyskum robia aj na Ustave materialov a mechaniky strojov na SAV. Chcel by som sa Vas opytat, ako sa korozia v materialy siri. Ci je prednostne po hraniciach pra...Zobraziť celý komentár
Pavol Cipa
Pasívny
Re: xxx 27.05.2021 14:41
Korózia má tendenciu šíriť sa nerovnomerne. Mikroštruktúra rezu sa neskúmala.
Zdravím 27.05.2021 13:36
Pekné výsledky, chcem sa opýtať na EDX mapy boli robené na voľne sypaných práškoch alebo cípoch? čo ste tam sledovali? a či by nebolo vhodné urobiť edx mapu pri väčšom zväčšení? A či b...Zobraziť celý komentár
Pavol Cipa
Pasívny
Re: Zdravím 27.05.2021 14:47
EDX mapy boli vykonané na voľne sypaných práškoch a sledovalo sa zastúpenie železa a zinku. EDX analýza pri väčšom zväčšení by bola vítaná. Vzhľadom na povahu materiálu, ktorý sme použil...Zobraziť celý komentár
Zaujímavá práca 27.05.2021 14:38
Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, či pri zvýšení obsahu Zn v Zn-Fe materiály a jeho následnej korózii v simulovanom prostredí telesných tekutín, nemôže dôjsť k uvoľneniu malých čas...Zobraziť celý komentár
Pavol Cipa
Pasívny
Re: Zaujímavá práca 27.05.2021 14:51
Túto možnosť, ktorú popisujete nevieme celkom vylúčiť a určite bude potrebné urobiť ďalšie bádanie v tejto oblasti a navrhnúť biomateriál v takej podobe, aby nedošlo k potenciálnej hrozbe v...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ