jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2

Ivana Ištoková 1 Mária Konečná 1 Janka Poráčová 1 Vincent Sedlák 1

1Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 080 01, Prešov, Slovensko
ivka.istokova@gmail.com

Problematika práce: Diabetes mellitus predstavuje progresívnu metabolickú poruchu, ktorá je označovaná aj ako globálna epidémia, pretože postihuje viac ako 350 miliónov ľudí na celom svete. Predstavuje faktor prispievajúci k chorobnosti a úmrtnosti svetovej populácia [1]. Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) ako chronická hyperglykémia, vzniká dôsledkom nedostatočnej sekrécie inzulínu spôsobenou dysfunkciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, v súvislosti s inzulínovou rezistenciou. T2DM vedie k vzniku rôznych chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne poruchy, závažné ochorenia očí a vážne ochorenia obličiek [2]. Väčšina diabetikov trpia istým stupňom obezity alebo majú výraznú nadhmotnosť, preto môžu mať zvýšené percento telesného tuku distribuované prevažne v brušnej oblasti, čo môže spôsobiť zvýšenie hladín rôznych biochemických parametrov [3].

Cieľ práce: Hlavným cieľom bolo vyhodnotenie biochemických parametrov v súbore diabetikov s T2DM a ich následne porovnanie s kontrolným súborom.

Metodika: Biochemická analýza bola realizovaná pomocou biochemického analyzátora Roche Diagnostic Cobas Integra 400 plus. Analyzovaných bolo 8 vybraných biochemických parametrov: celkový cholesterol, HDL, LDL, CHOL_HDL, HDL_LDL, glukóza, kyselina močová a kreatinín. Získané hodnoty z biochemickej analýzy boli vyhodnotené štatistickým programom Statictica v.12, kde parametrickým nepárovým t-testom pre závislé parametre, bol porovnaný súbor diabetikov (PA, n=30) s kontrolným súborom (KS, n=30). V nepárovom t-teste sa za štatisticky významné hodnoty považovali *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. Kde *p < 0,05 predstavuje najnižšiu hladinu významnosti a ***p < 0,001 poukazuje na najvyššiu štatistickú významnosť.

Výsledky: Porovnávaním konkrétnych biochemických parametrov medzi súborom probandov s diagnostikovaným T2DM a zdravými jedincami, boli zaznamenané vysoká hladiny štatistickej významnosti vo viacerých analyzovaných parametroch. Vysoká štatistická významnosť (***p < 0,001) sa potvrdila pri porovnaní priemerných hladín glukózy, pretože samotný T2DM je podmienený zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Signifikantný rozdiel a vysoká hladina významnosti (***p < 0,001) bola pozorovaná aj pri hladinách kyseliny močovej a v menšej miere aj pri hladinách kreatinínu. Zvýšené hladiny kyseliny močovej sú štandardným markerov pri diagnostike T2DM, pretože súvisí s patofyziologickými zmenami spôsobenými diabetom. Štatisticky významné boli aj hodnoty niektorých prvkov lipidového profilu ako celkový cholesterol, HDL, CHOL_HDL, HDL_LDL, ale pri hladinách LDL sa štatistická významnosť nepotvrdila.

Kľúčové slová: Diabetes mellitus typu 2. Biochemická analýza. Lipidový profil. Glukóza. 

[1] ZARCH, A. S. M. a kol. Molecular biomarkers in diabetes mellitus (DM). Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2020. 34: 28.
[2] DIEDISHEIM, M. a kol. Regulation of inflammation in diabetes: From genetics to epigenomics evidence. Molecular metabolism. 2020. 41: 101041.
[3] AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2019. Diabetes care. 2019. 42(1): 13–28.
 
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ