jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2


Prejsť do diskusie

Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2

Eva Kocianová 1 Radivojka Bánová, 2 Katarína Grossmanová, 1 Katarína Kaľavská, 3,4 Tereza Goliaš, 1

1Oddelenie nádorovej biológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
2Oddelenie rickettsiológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
3Jednotka translačného výskumu, LFUK, NOÚ
4Jednotka traOddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, SAV
kocianova.evka@gmail.com

U mužov v produktívnom veku sú nádory semenníkov najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením. Až 98% nádorov semenníka predstavujú nádory zo zárodočných buniek (TGCTs testicular germ cell tumors). Hoci pacienti majú zväčša priaznivú prognózu, v niektorých prípadoch sa objavuje rezistencia na liečbu cisplatinou [1]. Posledné desaťročia sa ukazuje zacielenie liečby na metabolizmus nádorových buniek ako veľmi efektívne [2], ale metabolické stratégie nádorových buniek semenníkov zatiaľ neboli objasnené. Domnievame sa, že testikulárne nádorové bunky NTERA-2 senzitívne a rezistentné na cisplatinu majú rozdielne metabolické preferencie, ktoré môžu súvisieť s ich citlivosťou na cisplatinu.

 Nádorové bunky sa vyznačujú veľkou plasticitou a adaptabilitou, vďaka čomu môžu modulovať metabolizmus tak, aby boli pokryté ich zvýšené biosyntetické a bioenergetické nároky [4,3]. V našich experimentoch sme sa zamerali na vybrané metabolické dráhy, ktoré sú v mnohých nádorových bunkách modulované s cieľom popísať rozdiely medzi senzitívnymi a rezistentnými bunkami NTERA-2.

Z našich výsledkov vyplýva, že rezistentné bunky NTERA-2 majú oxidatívnejší metabolizmus v porovnaní so senzitívnymi bunkami. Na rozdiel od senzitívnych buniek, rezistentné bunky NTERA-2 neexprimovali laktát dehydrogenázu A (LDHA), ktorá preferenčne katalyzuje konverziu pyruvátu na laktát. Zároveň rezistentné bunky NTERA-2 produkovali menej laktátu ako senzitívne bunky. Na druhej strane rezistentné bunky vykazovali zvýšenú hladinu dýchacích komplexov a tiež pravdepodobne prijímali viac glutamínu ako senzitívne bunky. Rozdiely v metabolizme senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 nám poskytli nádej, že by sme mohli cieleným ovplyvnením metabolizmu rezistentných buniek zvýšiť ich citlivosť na cisplatinu. Zvýšenie citlivosti na cisplatinu rezistentných buniek sme navodili kombináciou látok: 50µM cisplatiny s 25mM oxamátom (inhibítor LDH) a 50µM cisplatiny s 0,25mM diazoxidom (inhibítor dýchacieho komplexu II).

Veríme, že objasnenie metabolických preferencií senzitívnych a rezistentných nádorových buniek semenníkov bude časťou mozaiky, ktorá nám vytvorí ucelený  obraz tohto nádorového ochorenia a otvorí nám nové možnosti terapie nádorového ochorenia semenníkov.

Práca vznikla za podpory grantov: VEGA No.1/0043/18 a VEGA No. 2/0078/19.
[1] Cheng, L., Albers, P., Berney, D.M., et al. Testicular Cancer. Nature Reviews Disease Primers. 2018, 4(29), 1-24.
[2] LUENGO, A., Gui, D. Y., VANDER HEIDEN, M. G., Targeting Metabolism for Cancer Therapy. Cell Chemical Biology. 2018, 24(9), 1161-1180.
[3] Vander Heiden, M.G., Cantley, L.C., Thompson, C.B. Understanding the Warburg Effect: The Metabolic Requirements of Cell Proliferation. Science. 2009, 324(5930), 1029-1033.
[4] DEBERARDINIS, R. J., LUM, J. J., HATZIVASSILIOU, G., et al. The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism. 2008, 7(1), 11-22.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ