jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

ELEKTRONICKÝ ONLINE ZBORNÍK S ISBN nájdete na stránke: http://abstracts.preveda.sk/

 

Vyhodnotenie – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2017

Bulletin - (Program slávnostného podujatia spojeného s vyhlásením víťazov IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017)

 

Vyhodnotenie – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2014

Plagát - (Slávnostné podujatie spojené s vyhlásením víťazov VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2014)

Bulletin - (Program slávnostného podujatia spojeného s vyhlásením víťazov VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2014)

Ceny pre víťazov - Prehľad cien pre víťazov VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2014

 

Vyhodnotenie Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2013

Plagát - (Slávnostné podujatie spojené s vyhlásením víťazov V. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2013)

Bulletin - (Program slávnostného podujatia spojeného s vyhlásením víťazov V. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2013)

Ceny pre víťazov - Prehľad cien pre víťazov V. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2013

 

Vyhodnotenie Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2012

Plagát - (Slávnostné podujatie spojené s vyhlásením víťazov IV. ročníka Interaktívnej Konferencie Mldých Vedcov 2012)

Bulletin - (Program slávnostného podujatia spojeného s vyhlásením víťazov IV. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2012)

Vyhodnotenie – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2011

Bulletin - (Slávnostné vyhodnotenie PREVEDA 2011)

Plagát - (Slávnostné vyhodnotenie PREVEDA 2011)

 

ZBORNÍKY ABSTRAKTOV:

Zborník abstraktov 2013 - Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2013,  ISBN 978-80-970712-5-7

Zborník abstraktov 2012 - Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2012, ISBN 978-80-970712-3-3

Zborník abstraktov 2011 – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2011, ISBN 978-80-970712-1-9

Zborník abstraktov 2010 – Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2010, ISBN 978-80-970421-8-9

Zborník abstraktov 2009 – Prvá Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov, ISBN 978-80-89070-40-4

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ