jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne

Klinický výskum

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
PharmDr. Zuzana Michalová PhD. Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p Otvoriť Otvoriť
RNDr. Veronika Benetinová PhD. Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest Otvoriť Otvoriť
Alena Laura Merz Assessment of antioxidant capacity in vitro of synthetic compounds containing a 4-(substituted phenyl)-/4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl structural motif, promising as cardiovascular drugs, or antimycobacterial agents Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora Otvoriť Otvoriť
MUDr. Katarína Krivošíková Deficit vitamínu D ako významný determinant hypertenzie u detí s obezitou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miriam Hancková Quinolines as a suitable substance in anti-mitotic therapies in cancer Otvoriť Otvoriť
MDDr. Jana Kluknavská Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ