jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Analytika v biologických vedách

Separačné, spektrálne, elektrochemické techniky a ich kombinácie, HPLC, MS, MS-LC, GS, fluorescenčná spektroskopia, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Frederika Chovancová Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? Otvoriť Otvoriť
Ing. Michal Hricovíni PhD. 3D Structure of new salicin-type glycoconjugate - NMR and DFT study Otvoriť Otvoriť
RNDr. Veronika Pinková Gajdošová Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Kamila Chomaničová LC-MS/MS identification of trimetazidine metabolites in human urine Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ