jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Erika Csekes PhD. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín Otvoriť Otvoriť
Ing. Matej Cvečko Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases Otvoriť Otvoriť
RNDr. Michaela Komáromyová Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Nikola Chomaničová Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Adriana Adamičková PhD. Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení Otvoriť Otvoriť
Mgr. Pavol Boďo Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bence Marczi Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Harmošová Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alexandra Ballóová Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Mária Pecháčová Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Šárka Pospíšilová Antioxidant, antibacterial and anti-biofilm activity of new unnatural gallotannins Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Kalník Synthesis of 5-benzylswainsonines as selective inhibitors of GH38 α-mannosidases Otvoriť Otvoriť

1 / 1
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ