jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Celulárna a subcelulárna signalizácia a dorozumievanie, metabolické dráhy, dynamika, energetika a funkcia mitochondrií, poruchy metabolizmu, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ms Sonam Kapoor Mgr The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains Otvoriť Otvoriť
MDDr. Matúš Adamička Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Káňovičová Paulína Káňovičová Príprava a charakterizácia kvasinkového modelu Barthovho syndrómu pgc1Δtaz1Δ Otvoriť Otvoriť
Mgr Emese Renczés PhD The role of estrogens in metabolic syndrome in aging rats Otvoriť Otvoriť
MVDr. Janka Pálešová Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie Otvoriť Otvoriť
RNDr. Mária Bačová PhD. Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii Otvoriť Otvoriť
Mgr. Eva Kocianová Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marko Morávek Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Daniela Krajčiová Produkcia kyseliny punikovej v kvasinkách a jej vplyv na bunky Otvoriť Otvoriť
RNDr. Katarína Bimbová PhD. Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Andrea Avuková Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie Otvoriť Otvoriť
Bc. Simona Petrovičová Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana Otvoriť Otvoriť
RNDr. Jana Matejová PhD. Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Mária Bencúrová Narušenie homeostázy Ca2+ - regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca Otvoriť Otvoriť
MVDr. Terézia Lysíková Funkcia superoxiddizmutázy v prvej línii obrany organizmu proti oxidačnému stresu vznikajúcemu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ