jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť na zoznam

Molekulárna biológia a genetika

Sledovanie vzťahov medzi bunkovými systémami, Štruktúra a funkcia makromolekúl, DNA, RNA, proteosyntéza, biosyntéza, organizácia a realizácia genetickej informácie, génová expresia, štúdium génov, genetická regulácia, genetický kód, dedičné poruchy

Počet príspevkov na stránku:
Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Márk Híveš Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alexandra Piteľová Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe Otvoriť Otvoriť

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ