Ing. Peter Keša

Používateľský profil
Ing. Peter Keša

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra Biochémie,Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ
Adresa:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovensko

Príspevky

Využitie holografickej optickej pinzety pri identifikácií molekúl

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2013
99%
Hodnotenie príspevku