RNDr. Petra Krafčíková

Používateľský profil
RNDr. Petra Krafčíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Adresa:
Flemingovo náměstí 542/2,
166 10, Praha
Česko

Príspevky

G-kvadruplexové aptaméry

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
99%
Hodnotenie príspevku

Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín pri vývoji senzorov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku