Mgr. Lukáš Šebest

Používateľský profil
Mgr. Lukáš Šebest

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Mlynská dolina,
84215, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Analýza mitochondriálnej aDNA zameraná na určovanie príbuzenských vzťahov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2015
99%
Hodnotenie príspevku