RNDr. Terézia Kisková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Terézia Kisková PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Adresa:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovensko

Príspevky

Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2016
90%
Hodnotenie príspevku

Alkalická voda nestačí ako prevencia rakoviny prsníka potkanov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2014
97%
Hodnotenie príspevku

Analýza preventívneho potenciálu resveratrolu v rakovine prsníka potkanov v závislosti od dávky.

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku