RNDr. Zuzana Bednáriková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Zuzana Bednáriková PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Adresa:
Watsonova 47,
04001, Košice
Slovensko

Príspevky

Účinok nanosfér na amyloidnú agregáciu inzulínu.

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2013
100%
Hodnotenie príspevku