Mgr. Eva Kicková

Používateľský profil
Mgr. Eva Kicková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Adresa:
Šrobárova 2,
04180, Košice
Slovensko

Príspevky

Molecular switches containing crown-ether moiety

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
99%
Hodnotenie príspevku