Mgr. Mária Suváková

Používateľský profil
Mgr. Mária Suváková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie
Adresa:
Moyzesova 11,
04001, Košice
Slovensko

Príspevky

Farmakologický a toxikologický potenciál húb Agaricus spp.

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2017
100%
Hodnotenie príspevku