Mgr. Marián Babinčák

Používateľský profil
Mgr. Marián Babinčák

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Šrobárova 2,
041 54, Košice
Slovensko

Príspevky

Hmotnostno-spektrometrická analýza proteómu ako nástroj v systémovej biológii

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2017
100%
Hodnotenie príspevku