Lenka Lorencová

Používateľský profil
Lenka Lorencová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko