Martina Piatriková

Používateľský profil
Martina Piatriková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta UK
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: