RNDr. Eva Konkoľová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Eva Konkoľová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Adresa:
Flemingovo náměstí 542/2,
166 10, Praha 6
Česko
Záujmy: