Mgr. Katarína Uličná

Používateľský profil
Mgr. Katarína Uličná

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej fyziky, Oddelenie biofyziky, SAV
Adresa:
Watsonova 47,
040 01, Košice
Slovensko

Príspevky

Fragmenty ľudského lyzozýmu vs. amyloidná agregácia lyzozýmu

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2016
99%
Hodnotenie príspevku