Mgr. Tatiana Havrilová

Používateľský profil
Mgr. Tatiana Havrilová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
Adresa:
Malá Hora 4B,
03601, Martin
Slovensko

Príspevky

Dostupné molekulárne metódy použiteľné v rámci surveillance kmeňov Clostridioides difficile na Slovensku

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku