Ing. Zoltán Polozsányi

Používateľský profil
Ing. Zoltán Polozsányi

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku