MVDr. Jana Kačírová

Používateľský profil
MVDr. Jana Kačírová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
041 81, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky